Actualiteiten


De Belastingdienst int sinds 2006 naast de loonheffing nu ook de werknemersverzekeringen.

De premie ZVW (ziekteverzekeringswet) wordt in de artiestenregeling niet door de werkgever betaald. Het loon dat verloond wordt met de artiestenregeling dient men op te geven bij de aangifte Inkomstenbelasting onder het kopje 'overige brutoinkomsten'.  Vervolgens krijgt u een aanslag voor de ZVW.

Ondanks dat wederom de voorwaarden om ondere WW of WIA te krijgen zijn verslechterd, zijn de premies blijvend hoog. Val je nooit terug op de WW omdat je bijvoorbeeld een ander hoofdberoep hebt naast het artiestendom, maak dan zeker gebruik van de kleine vergoedingsregeling die in de artietenregeling geldt. De premies die je niet betaald over het aangegeven bedrag (max. € 163 per dag) steek je in je eigen zak.

De sectorpremie los (= uitkering het eerste half jaar werkeloosheid) voor contracten is hoger dan voor contracten langer dan een jaar. De werkgever draagt deze premie af. Onder het mom de vervuiler betaald heeft minister differentiatie in de premie ingevoerd.

Heel fijn voor de opdrachtgever is de veranderde wetgeving inzake de Verklaring Arbeidsrelatie, kortweg VAR geheten. Wanneer de opdrachtgever van de opdrachtnemer (de zelfstandig ondernemer) een kopie VAR (versie winst uit onderneming) en een kopie paspoort in zijn bezit heeft, kan de Belastingdienst niet meer naheffen bij de opdrachtgever.
Mocht bijvoorbeeld het UWV van mening zijn dat er in de relatie opdrachtgever/ opdrachtnemer wel sprake is van een arbeidsrelatie, zal de opdrachtnemer alle premies zowel het werknemergedeelte als het werkgevers gedeelte alsnog moeten betalen met eventuele boete en rente.

Pas dus op met het zelfstandigondernemerschap. Vraag jezelf af, investeer ik in  de onderneming? Heb ik veel verschillende opdrachtgever? Hoe worden mede artiesten uitbetaald?
etc.

Goed nieuws:

Om de administratieve lasten te beperken heeft de belastingdienst bepaald dat het niet noodzakelijk is de gageverklaring van de belastingdienst te gebruiken. Ook een zelf gemaakt formulier met daarop de aan te leveren gegevens zoals gebruikelijk op de gageverklaring is voldoende.