Artiestenregeling


De verloning van kortdurende contracten (korter dan drie maanden) gebeurt bij ons volgens de zogenaamde artiestenregeling.

Kenmerken:

 

*ingehouden loonheffing is voor ieder gelijk (er wordt geen rekening gehouden met wel of geen loonheffingskorting)
*er kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde  "kleine vergoedingsregeling":
-over door de artiest zelf aan te geven bedrag (maximaal € 163 per dag) worden geen inhoudingen gedaan, loonheffing en premies werknemersverzekeringen
-het totaal verdiende loon wordt bij de aangifte inkomstenbelasting opgegeven als overige brutoinkomsten. Tevens kunnen de werkelijk gemaakte onkosten alszijnde ondernemer, wel bewijzen kunnen overleggen) hier worden afgetrokken.