Werkwijze & kosten


Werkwijze

Wanneer u optredens van korte duur dor ons wilt laten verlonen, raden wij u aan allereerst telefonisch contact met ons op te nemen voor een eerste kennismaking. Mocht u naar aanleiding van de kennismaking besluiten met ons in zee te gaan dan kunt u stapsgewijs hieonder lezen hoe uw optreden door ons laat verlonen

AU geeft per E mail de volgende gegevens door betreffende het optreden waarbij wij er van uit gaan dat u een degelijke overeenkomst heeft gemaakt met de opdrachtgever en dat u deze op de hoogte heeft gesteld dat hij of zij een factuur van ons kan verwachten:
* naam en adres van de opdrachtgever
* het overeengekomen bedrag; uitkoopsom, bruto loon per persoon of nettoloon per persoon
BWij sturen  per ommgaande de factuur naar de opdrachtgever en een gageverklaring naar u
CWanneer de factuur door de opdrachtgever betaald is en u de gageverklaring naar ons opgestuurd heeft wordt het nettoloon aan u overgemaakt
Din het begin van het nieuwe jaar ontvangt u van ons een jaaropgave

Kosten

De verloning door ons kost u € 11,50 per persoon per optreden. Groepen met meer dan 5 persoon krijgen groepskorting. Wij werken dus niet met een percentage van de te verlonen bedragen daar wij net zoveel werk hebben aan een klein te verlonen bedrag dan aan een groot bedrag.

Het risico van niet betalen door de opdrachtgever ligt bij uzelf. Wij zullen in overleg met u actie ondernemen bij wanbetaling door de opdrachtgever.